ALV uitgesteld

Door werk- en familieomstandigheden van (enkele) bestuursleden heeft de voorbereiding van de ALV vertraging opgelopen. Drie bestuursleden hebben hun werkzaamheden (vanwege drukte) voor de Vrienden moeten beeindigen, maar we zijn inmiddels in gesprek met nieuwe aanwas. Om dat proces goed te doorlopen, hebben we de ALV uitgesteld om met nieuwe kandidaten een nieuw verenigingsjaar in te kunnen gaan. Binnen een aantal weken hopen we dus een nieuwe ALV en nieuwe kandidaat-bestuursleden te kunnen aankondigen.
Website door Buro TARGET