Bestuurlijke fusie afgerond van Willibrord Gymnasium

De afgelopen twee jaren is het Willibrord Gymnasium in twee fasen in bestuurlijke zin gefuseerd, met het Commanderij College (2021) en het Jan van Brabant College (2022). Commanderij College (met drie vestigingen in Gemert en Beek en Donk), Jan van Brabant College (met drie vestigingen in Helmond) en Willibrord Gymnasium gaan samen verder onder de vlag van de Onderwijsgroep Oost-Brabant. Door de krachten te bundelen zijn de scholen beter in staat om adequaat te reageren op wisselingen in het aantal leerlingen en kan het thuisnabij onderwijs in stand gehouden worden. Ook op het gebied van het lerarentekort en goed werkgeverschap geeft deze samenwerking meer mogelijkheden en veerkracht. Ze kunnen elkaar versterken, door gebruik te maken van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel, facilitaire ondersteuning en financiën. Voor ouders en leerlingen verandert er niet veel, leerlingen gaan naar dezelfde school, met dezelfde docenten en dezelfde rector. Ook het onderwijs dat op het Willibrord Gymnasium gegeven wordt, verandert niet. De scholen behouden dus hun eigen identiteit, de schoolnamen en hun huidige onderwijsaanbod. Arn Bressers werd de nieuwe gezamenlijke bestuurder van de onderwijsgroep en Ingrid de Vries blijft de eigen rector.


Website door Buro TARGET