ALV zaterdag 16 maart 2024

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de ALV, op zaterdag 16 maart 2024. Dat kan fysiek of via de digitale snelweg (met link). Je kunt je aanmelden (hier) en krijgt dan de stukken (en link) toegezonden via de mail.

AGENDA
* opening en mededelingen
* verslag vorige vergadering
* jaarverslag en jaarrekening
* begroting 2024
* bestuursontwikkelingen
* terugblik reunie
* terugkoppeling enquete

Website door Buro TARGET