ALV en Nieuwjaarsborrel

De Algemene Ledenvergadering (2015-2016) werd dit jaar gecombineerd worden met de Nieuwjaarsborrel. Op zaterdag 30 januari a.s. waren alle Vrienden vanaf 15.00 uur welkom op het Willibrord Gymnasium aan de Beukenstraat. Op de agenda stonden, naast de (financiëel) jaarverslagen, de begroting en de bestuurswisseling.  Ze werden allemaal geaccordeerd. Thijs van Maris (penningmeester) en Henriëtte van der Linden (secretaris) namen afscheid van het bestuur en werden bedankt door de voorzitter voor hun bijdrage aan de vereniging.. Kandidaten voor het bestuur mogen zich nog altijd aanmelden. Na afloop werd er met alle aanwezigen geproost op een goed nieuw jaar. 


Website door Buro TARGET