Boek over De Wieger

Oud-gymnasiast Lex van de Haterd (lichting 1972) voltooide onlangs zijn boek over de kunstenaar en oud-arts Hendrik Wiegersma. Lex, oud-Deurnenaar en thans conservator (vrijwilliger) van museum De Wieger, reconstrueerde het leven van de artiest Wiegersma aan de hand van meer dan 1000 bewaard gebleven brieven die aan de markante kunstenaar zijn geschreven. In het museum zelf is momenteel (in het jubileumjaar) een tentoonstelling te zien over De Wieger en zijn verwanten. Die krijgt goede recensies, maar het museum heeft het moeilijk, ondanks de geweldige inzet van de goedwillende vrijwilligers, omdat subsidies almaar worden gekort. Het mooi geillustreerde boek is voor € 13,50 te koop en de opbrengst van de biografie zal geheel ten goede komen aan het noodlijdende museum in Deurne.

      
Website door Buro TARGET