Vluchtelingen (asielzoekers)

Veel vluchtelingen uit Deurne willen snel Nederlands spreken, alleen voldoende oefenplekken ontbreken. Sander Stet (coördinator bovenbouw van het gymnasium) zette samen met de Leven en Verbinden-groep een taalbuddy-systeem op. Elke woensdagmiddag oefenen de “nieuwe Nederlanders” uit de diverse oorlogsgebieden in de wereld op het Willibrord. Anderhalf uur lang kunnen ze praten, lezen, schrijven en wordt er huiswerk gemaakt. De vreemdelingen die volop bezig zijn met hun inburgeringsproces krijgen zo een extra gelegenheid om te oefenen.
Maar ook de leerlingen vinden het leuk, om met hen een praatje te maken en kennis te maken van verschillende culturen. De vluchtelingen zijn welkom op het (huidige) gymnasium.

Het oude schoolgebouw/internaat en voormalig hotel Willibrordhaeghe
(aan de Vlierdenseweg) kwam in het nieuws de afgelopen maanden omdat de gemeente er een Asielzoekerscentrum wilde vestigen, voor de opvang van 300 asielzoekers. De bewoners voelde zich overvallen, maar de gemeente had al met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een principeakkoord gesloten (dat nog wel door de raad bekrachtigd moest worden). Maar toen het COA (door teruglopende asielaanvragen) het besluit wilde uitstellen tot september, vond de gemeente dat onzorgvuldig en trok die instemming in. Buurtbewoners waren opgelucht over dit eindresultaat (AZC van de baan), maar teleurgesteld over het (communicatie) proces. De gemeente (raad) beloofde beterschap.
   
Website door Buro TARGET