Overlijden Bert Bijnen

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat afgelopen zondagochtend, een maand na zijn tachtigste verjaardag, oud-docent Bert Bijnen in Deurne is overleden. Hij was het die ons oud-leerlingen de schoonheid van het Nederlandse woord liet ervaren in al zijn verschijningsvormen. Of het nu ging om een opstel, cabaret, liedteksten, gedichten, boeken of een toneelstuk. Hij leerde ons de begrippen grammatica, fonetiek, semantiek, lexicologie en etymologie. Voor de gymnasiast de verbanden tussen ons Nederlands en de klassieke talen. Velen hebben aan hem en zijn bevlogen lessen de liefde voor de taal te danken. Enkelen studeerden er zelfs door verder, gingen boeken schrijven of promoveerden op de Nederlandse taal en letterkunde, omdat ze door zijn passie werden geënthousiasmeerd. Hij was niet alleen leraar maar ook coach, mentor, regisseur van de bekende (Griekse) toneelstukken, hoofdredacteur Quamdiu en zoveel meer. Hij dook bijvoorbeeld ook in de historie van het gymnasium en het Missiehuis van de SVD. We zijn je veel dank verschuldigd, Bert, een saluut is op zijn plaats. We twijfelen er niet aan dat de tekst boven de rouwadvertentie, voor ons allen opgeschreven, door jou is uitgezocht. “Vita mutatur, non tollitur, het leven wordt veranderd, het wordt niet weggenomen”. De uitvaartmis wordt gehouden op vrijdag 17 februari om 10.30 uur in de Willibrorduskerk te Deurne, waarna in besloten familiekring afscheid zal worden genomen. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.
 

Website door Buro TARGET