Crowdfunding Binnentuin

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school en de daaraan gekoppelde reünie op zaterdag 30 juni 2018 was er alle aanleiding om de bijna tot wildlife resort geworden binnentuin onderhanden te nemen. Alle verwaarloosde en overwoekerde planten dan wel struiken, inclusief onkruid werden verwijderd, nieuw goed geplant en tegels werden schoongemaakt. Willem Smits (oud-decaan en voormalig docent Engels) werd gevraagd als projectleider op te treden. Het resultaat mag er dan ook zijn. Willem heeft daarnaast vaak geijverd voor een duurzame, natuurlijke vorm van zonwering in de vorm van leibomen, waarvan dus ook de huidige leerlingen direct profiteren. Echter de kosten van dit project en met name de leibomen, gaan ten koste van het onderwijsbudget. Nu vraagt hij aan alle oud-leerlingen / reünisten een bescheiden bijdrage in de vorm van crowdfunding. Je mag je bijdrage storten op rek. nr. NL 28 RABO 0110 8085 68 t.n.v. Willibrord Gymnasium Deurne onder vermelding van “ Binnentuin “. Diverse oud-Willibrorders zijn je al voorgegaan, maar het “gewenste leibomen-bedrag” is nog niet gehaald. Tijdens de reünie is de nieuwe binnentuin officieel in gebruik worden genomen.Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school en de daaraan gekoppelde reünie op zaterdag 30 juni 2018 was er alle aanleiding om de bijna tot wildlife resort geworden binnentuin onderhanden te nemen. Alle verwaarloosde en overwoekerde planten dan wel struiken, inclusief onkruid werden verwijderd, nieuw goed geplant en tegels werden schoongemaakt. Willem Smits (oud-decaan en voormalig docent Engels) werd gevraagd als projectleider op te treden. Het resultaat mag er dan ook zijn. Willem heeft daarnaast vaak geijverd voor een duurzame, natuurlijke vorm van zonwering in de vorm van leibomen, waarvan dus ook de huidige leerlingen direct profiteren. Echter de kosten van dit project en met name de leibomen, gaan ten koste van het onderwijsbudget. Nu vraagt hij aan alle oud-leerlingen / reünisten een bescheiden bijdrage in de vorm van crowdfunding. Je mag je bijdrage storten op rek. nr. NL 28 RABO 0110 8085 68 t.n.v. Willibrord Gymnasium Deurne onder vermelding van “ Binnentuin “. Diverse oud-Willibrorders zijn je al voorgegaan, maar het “gewenste leibomen-bedrag” is nog niet gehaald. Tijdens de reünie is de nieuwe binnentuin officieel in gebruik worden genomen.

Website door Buro TARGET