PW verschijnt later

Door trieste familie-omstandigheden binnen de redactie en het uitbreken van de corona-crisis werden veel interviews en afspraken met de vormgever helaas verdaagd, waardoor het niet mogelijk bleek het uitbrengen van ons Post Willibrord Magazine in maart te realiseren. Voorzien was een interview met de nieuwe rector en een aantal oud-studenten, die nu overigens zwaar getroffen zijn door de crisis. Tevens zou er een oproep met agenda voor de Algemene Ledenvergadering voor 18 april a.s. hebben ingestaan. Ook die ALV is uitgesteld, zoals elders is te lezen op de website. Het bestuur gaat proberen die te plannen eind mei of begin juni, in ieder geval voor de schoolvakantie.Website door Buro TARGET