Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen
(tussen haakjes afstudeerjaar of rol binnen de school):

Marie-José van Hoof [1985]
Voorzitter
Ellis Magnée  [1993]                       
Bestuurslid
Nicole Koopmans [2002] 
Secretaris
Charlotte Duijf  [2005]
Bestuurslid 
Pieter van Bokhoven [1976]
Penningmeester
Vacature
Bestuurlid
 An van der Vleuten [oud-docent]
 Bestuurslid

De leden van de vereniging kunnen middels de jaarlijkse algemene leden- vergadering invloed uitoefenen op het beleid en activiteiten van de vereniging. 
Op deze vergadering kunnen de leden ook (nieuwe) bestuursleden kiezen. 

REDACTIE “Post Willibrord”
Pieter van Bokhoven (1976) en An van der Vleuten (oud-docent) vormen de redactie en hebben als taak het uitbrengen van het glossy blad de “Post Willibrord”. Het blad verschijnt minimaal twee maal per jaar.

REDACTIE “Website”
Pieter van Bokhoven (1976) is verantwoordelijk voor de webredactie.
Frits Regtien (1984) beheert de oude website / database.

Website door Buro TARGET