Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen
(tussen haakjes afstudeerjaar of rol binnen de school):

Pieter van Bokhoven (1976)
Voorzitter
Karen Custers (1988)                    
Bestuurslid
Nicole Koopmans [2002] 
Secretaris
Vacant
Bestuurslid 
Louis Dams [1977]
Penningmeester
Vacant
Bestuurlid
 Ellis Magnée (1993)
 Ledenadministratie

De leden van de vereniging kunnen middels de jaarlijkse algemene leden- vergadering invloed uitoefenen op het beleid en activiteiten van de vereniging. 
Op deze vergadering kunnen de leden ook (nieuwe) bestuursleden kiezen. 

REDACTIE “Post Willibrord”
Paul van der Werf (2000), Pieter van Bokhoven (1976) vormen de redactie en hebben als taak het uitbrengen van het glossy blad de “Post Willibrord”. Het blad verschijnt minimaal twee maal per jaar.

REDACTIE “Website”
Pieter van Bokhoven (1976) is verantwoordelijk voor de webredactie.
Ramo Weren (2001) bouwde de nieuwe website.
Frits Regtien (1984) beheert de database.

Website door Buro TARGET