Inschrijven / Lid worden

Nadere toelichting lidmaatschap
Door lid te worden van de vereniging Vrienden van het Willibrord Gymnasium steun je niet alleen de doelen van de vereniging, maar krijg je ook toegang tot het ledendeel van de website. Je wordt op de hoogte gehouden van belangrijke activiteiten van de vereniging, kunt het laatste nieuws lezen of fotoboeken inzien.
Periodiek krijgen de leden het verenigingsblad Post Willibrord thuis gestuurd.
De vereniging kent een jaarlijkse contributie van € 15,-
In de eerste 2 jaar na het eindexamen krijgen de oud-studenten gratis het verenigingsblad Post Willibrord in huis. Wanneer je aangeeft lid te willen worden van de vereniging, dien je na de aanmelding de contributie over te maken op:

Rabobank NL 56 RABO 0154 5033 63
t.n.v. Vrienden van het Willibrord Gymnasium 
Je kunt ook een incasso-machtiging invullen.

Om lid te worden  klik button

Website door Buro TARGET