Missie

De vereniging “Vrienden van het Willibrord Gymnasium” is tijdens de éérste vergadering op 14 december 1996 officieel opgericht. Het leden-bestand telt momenteel 405 leden. Het doel van de vereniging is:

  • het onderhouden en verstevigen van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en (leerlingen van) het Willibrord Gymnasium te Deurne (magazine, reünie, stagebegeleiding, scriptieondersteuning, database)

  • het deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door het gymnasium (Open dag, beroepenvoorlichting, lezingen, lessen)

  • het behartigen van belangen van de leden en het zelfstandig Willibrord Gymnasium (hieronder kan vallen het sponsoren van projecten)

Sinds de officiële registratie van het Willibrord Gymnasium in 1958 zijn er
circa 4600 leerlingen afgestudeerd. Ereleden / leden van verdienste zijn
A. van der Steen, C. Hendriks en H. Koolen.

Website door Buro TARGET